Κλιτικός τύπος επιθέτου

επεξεργασία

δυσθερμαγωγή