Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

γρυλλίζω < γρυλίζω

  Ρήμα επεξεργασία

γρυλλίζω

Συγγενικά επεξεργασία

Κλίση επεξεργασία

  Μεταφράσεις επεξεργασία