Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αντρώνομαι < λείπει η ετυμολογία

  Ρήμα επεξεργασία

αντρώνομαι και ανδρώνομαι

→ δείτε τη λέξη ανδρώνομαι