Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

αλόγιαστα < αλόγιαστος

  Επίρρημα επεξεργασία

αλόγιαστα

  Μεταφράσεις επεξεργασία