Αριθμητικό

επεξεργασία

ένδεκα

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

ένδεκα ουδέτερο