Ο λογαριασμός αυτός ανήκει στον Χρήστη Xoristzatziki και προορίζεται για δοκιμές και πιθανόν για χρήση ως bot μελλοντικά.