Η συνήθεια του ΒΛ είναι να έχουμε τριγράμματα και τετραγράμματα πρότυπα για τα μέρη του λόγου. Υπήρχε όμως ένα μέρος του λόγου, η αντωνυμία, που δεν τηρούσε αυτόν τον κανόνα. Το μποτ θα τρέξει στα άρθρα που περιέχουν τα δύο σχετικά πρότυπα, έτσι ώστε να υπάρξει ομοιομορφία μεταξύ τους. Επιπλέον, μια αλλαγή θα αποφύγει στο μέλλον τυχόν προβλήματα μεταξύ των ονομασιών τους (θα έχουμε -αντ- για αντωνυμία, -αντιθ- για τα αντίθετα).

-αντ- --> -αντιθ-Επεξεργασία

fixes.pyΕπεξεργασία

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'antitheta': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Ρομπότ: αλλαγή προτύπου -αντ- σε -αντιθ-',                                      
    },
    'replacements': [
      (u'\{\{-αντ-\}\}', u'{{-αντιθ-}}'),
   ],
  },
}

ΕντολήΕπεξεργασία

replace.py -fix:antitheta -log:antitheta -file:antitheta.txt

-αντων- --> -αντ-Επεξεργασία

fixes.pyΕπεξεργασία

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'antonymies': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Ρομπότ: αλλαγή προτύπου -αντων- σε -αντ-',                                      
    },
    'replacements': [
      (u'\{\{-αντων-\}\}', u'{{-αντ-}}'),
   ],
  },
}

ΕντολήΕπεξεργασία

replace.py -fix:antonymies -log:antonymies -file:antonymies.txt