Χρήστης:Lou bot/replace/ξένα άρθρα

Χωρίς «ξεν» ούτε «pagename»Επεξεργασία

Εργασία του μποτΕπεξεργασία

Πρόκειται για άρθρα του στυλ:

{{=fr=}}


{{-επιθ-|fr}}

* [[νέος]]

Σύμφωνα με τον Αριέλ, υπάρχουν 4600 τέτοια άρθρα.

Θα μετατραπούν σε:

{{=fr=}}


{{-επιθ-|fr}}
{{ξεν|fr|{{PAGENAME}}}}
* [[νέος]]

Αρχείο fixes.pyΕπεξεργασία

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'ksen': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Προσθήκη ξεν και pagename',                                      
    },
    'replacements': [
      # -ουσ-|fr προς -ουσ-|fr και ξεν pagename
      (u'\n\{\{\-(.*)\-\|([a-z\-]+)\}\}([\r\n]*)(\*|\#)', u'\n{{-\\1-|\\2}}\r\n{{ξεν|\\2|{{PAGENAME}}}}\r\n\\4'),
   ],
  },
}

ΕντολήΕπεξεργασία

replace_EL.py -fix:msg -log -file:arxeio.txt

Χωρίς «ξεν» αλλά με τη λέξη σε έντονη γραφήΕπεξεργασία

Εργασία του μποτΕπεξεργασία

Πρόκειται για άρθρα του στυλ:

{{=fr=}}
{{-επιθ-|fr}}

'''Antique'''

# Αρχαίος, αρχαία, αρχαίο

Σύμφωνα με τον Αριέλ, υπάρχουν 2177 τέτοια άρθρα.

Θα μετατραπούν σε:

{{=fr=}}
{{-επιθ-|fr}}
{{ξεν|fr|{{PAGENAME}}}}
# Αρχαίος, αρχαία, αρχαίο

Αρχείο fixes.pyΕπεξεργασία

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'esper': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Προσθήκη ξεν και pagename',                                      
    },
    'replacements': [
      # αλλαγή κειμένου με έντονη γραφή, κάτω από τα -ουσ- κλπ. με pagename
      (u"\n\{\{\-(.*)\-\|([a-z\-]+)\}\}\r\n\'\'\'(.*)\'\'\'", u'\n{{-\\1-|\\2}}\r\n{{ξεν|\\2|{{PAGENAME}}}}'),
   ],
  },
}

ΕντολήΕπεξεργασία

replace_EL.py -fix:msg -log -file:arxeio.txt


Αλλαγή προτύπου προφοράς για ορισμένες γαλλικές λέξειςΕπεξεργασία

Αρχείο fixes.pyΕπεξεργασία

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'profora': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Αλλαγή προτύπου προφοράς',                                      
    },
    'replacements': [
      (u'\* \{\{fr pron\|(.*)\}\}', u'{{ΔΦΑ}}: /[[Βικιλεξικό:Οδηγός προφοράς|\\1]]/'),
   ],
  },
}

ΕντολήΕπεξεργασία

replace.py -fix:profora -log:profora -file:profora.txt