-κυρ- --> -ουσΕπεξεργασία

Μετά τη δημιουργία του προτύπου {{-κυρ-}}, χρειάζεται να αλλάξει το πρότυπο {{-ουσ-}} σε {{-κυρ}}.

Αυτή η αλλαγή αφορά τις λέξεις της κατηγορίας «Ελληνικά κύρια ονόματα».

Η καινούργια κατηγορία, μετά την Α.Κ., θα ονομάζεται «Κύρια ονόματα (ελληνικά)».

fixes.pyΕπεξεργασία

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'el': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Ρομπότ: αλλαγή προτύπου -ουσ- σε -κυρ-',                                      
    },
    'replacements': [
      (u'\n\{\{-ουσ-\}\}( *)\r', u'\n{{-κυρ-}}\r'),
      (u'\n\[\[Κατηγορία:Ελληνικά κύρια ονόματα\]\]( *)', u'\n'),
   ],
  },
}

Θα χρειαστεί ίσως να αλλαχτούν «με το χέρι» όσα κύρια ονόματα έχουν παραμέτρους.

ΕντολήΕπεξεργασία

replace_EL.py -fix:el -log:kyr -cat:Ελληνικά κύρια ονόματα

Αστερισμοί:frΕπεξεργασία

Σε πρώτη φάση, δημιουργήθηκε η κατηγορία (υπήρχε ο σύνδεσμος προς αυτήν, όχι όμως η ίδια η κατηγορία). Μετά, μπήκε στο fixes.py η λανθασμένη γραμμή

(u'Αστερισμοί:fr', u'Αστερισμοί (γαλλικά)'),

(οι θεματικές ορολογίες λήγουν σε πχ. «στα γαλλικά»).

Μετά από αναγνώριση του λάθους, διακόπηκε το μποτ και μπήκε η γραμμή

(u'Αστερισμοί \(γαλλικά\)', u'Αστερισμοί στα γαλλικά'),

Προσοχή στο "\" πριν τις παρενθέσεις. Εάν λείπει, δεν γίνεται τίποτα!

ΕντολήΕπεξεργασία

python replace.py -fix:aster -log -cat:"Αστερισμοί (γαλλικά)"

Τα εισαγωγικά αποφεύγουν τη λύση που χρησιμοποιούσα ως τώρα, δηλαδή να κάνω copy-paste της URL της κατηγορίας.