Σημερινή κατάσταση (6/2009)Επεξεργασία

{{-κυρ-|sr|Србија}}
{{τ|sr|{{PAGENAME}}}}
: {{βλ}} [[Србија]]

Εφαρμόστηκαν όλες οι αλλαγές (10/6/2009). Η σημερινή σύνταξη είναι:

{{-κυρ-|sr-la}}
{{τ|sr|{{PAGENAME}}|noentry=1}}
* {{λατιν_του|Србија}}


Αρχείο fixes.pyΕπεξεργασία

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'sr': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Bot: διόρθωση άρθρων =sr=',                                      
    },
    'replacements': [
      # Αφαίρεση κλείδας
      # (u'\{\{-ουσ-\|sr\|( *)\}\}', u'{{-ουσ-|sr-la}}'),
      (u'\{\{-ουσ-\|sr\|([^\}]+)\}\}', u'{{-ουσ-|sr-la}}'),
      # Προσθήκη noentry=1
      (u'\{\{τ\|sr\|\{\{PAGENAME\}\}\}\}', u'{{τ|sr|{{PAGENAME}}|noentry=1}}'),
      # Αντικατάσταση «βλ» με «λατιν_του»
      # δοκιμή (u'\: \{\{βλ\}\} \[\[( *)\]\]', u'* {{λατιν_του|\\1}}'),
      # δοκιμή (u'\: \{\{βλ\}\} \[\[([^\}]+)\]\]', u'* {{λατιν_του|\\1}}'),
      # δοκιμή (u'\: \{\{βλ\}\} \[\[([^\]]+)\]\]', u'* {{λατιν_του|\\1}}'),
      # δοκιμή (u'\: \{\{βλ\}\}( *)\[\[([^\]]+)\]\]', u'* {{λατιν_του|\\2}}'),
      # δοκιμή που δεν δουλεύει:
      # (u'(\:|\*)( *)\{\{βλ\}\}( *)\[\[([^\]]+)\]\]', u'* {{λατιν_του|\\4}}'),
      (u'(\:\*) \{\{βλ\}\}( *)\[\[([^\]]+)\]\]', u'* {{λατιν_του|\\3}}'),
   ],

  },
}

ΕντολήΕπεξεργασία

python replace.py -fix:sr -log:servika -namespace:0 -cat:"Ουσιαστικά (σερβικά)"