«Τριγωνική» αλλαγή αντ, -αντ-, -αντων-Επεξεργασία

Αφαίρεση των ' από τα λήμματα eoΕπεξεργασία

Αλλαγή (''μεταφορικά'') προς {{μτφ}}Επεξεργασία

Πρότυπα κλίσεωνΕπεξεργασία

Εμφανιζόμενα πρότυπα μεταφράσεωνΕπεξεργασία

Σκοπός: η γενίκευση χρήσης των εμφανιζόμενων προτύπων στις μεταφράσεις.

πρινΕπεξεργασία
(
-
)
μετάΕπεξεργασία
μτφ-αρχή
μτφ-μέση
μτφ-τέλος

Αρχείο fixes.pyΕπεξεργασία

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'metaf': {
    'regex' : False,
    'msg': {
      'el':u'Αλλαγή προτύπου μεταφράσεων',
    },
    'replacements': [
      # ( προς μτφ-αρχή
      (u'\{\{\(\}\}', u'{{μτφ-αρχή}}'),
      # - προς μτφ-μέση
      (u'\{\{\-\}\}', u'{{μτφ-μέση}}'),
      # ) προς μτφ-τέλος
      (u'\{\{\)\}\}', u'{{μτφ-τέλος}}'),
   ],
  },
}

ΕντολήΕπεξεργασία

(python) replace.py -fix:metaf -log -cat:"Ελληνική γλώσσα"

Πρότυπα σε κλιτές μορφές επιθέτωνΕπεξεργασία

fixes.pyΕπεξεργασία

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'klites': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Πρότυπα σε κλιτές μορφές επιθέτων',
    },
    'replacements': [

(u'\'\'\'\{\{PAGENAME\}\}\'\'\'( *)\r\n\# \'\'\[\[([^\]]+)\]\]\'\', στη γενική του πληθυντικού( *)\r\n', 
  u'\'\'\'{{PAGENAME}}\'\'\'\r\n* {{πτώσηΓπλ|\\2}}\r\n'),

(u'\'\'\'\{\{PAGENAME\}\}\'\'\'( *)\r\n\# \'\'\[\[([^\]]+)\]\]\'\', στην ονομαστική του πληθυντικού\r\n\# \'\'\[\[([^\]]+)\]\]\'\', στην αιτιατική του πληθυντικού\r\n\# \'\'\[\[([^\]]+)\]\]\'\', στην κλητική του πληθυντικού( *)\r\n',
  u'\'\'\'{{PAGENAME}}\'\'\'\r\n* {{πτώσειςΟΑΚπλ|\\2}}\r\n'),

(u'\'\'\'\{\{PAGENAME\}\}\'\'\', ουδέτερο του \'\'\[\[([^\]]+)\]\]\'\'( *)\r\n\# στην ονομαστική του ενικού\r\n\# στην αιτιατική του ενικού\r\n\# στην κλητική του ενικού( *)\r\n',
  u'\'\'\'{{PAGENAME}}\'\'\'\r\n* {{πτώσειςΟΑΚεν|\\1}}\r\n'),

(u'\'\'\'\{\{PAGENAME\}\}\'\'\'( *)\r\n\# \'\'\[\[([^\]]+)\]\]\'\', στη γενική του ενικού\r\n\# \'\'\[\[([^\]]+)\]\]\'\', στην αιτιατική του ενικού\r\n\# \'\'\[\[([^\]]+)\]\]\'\', στην κλητική του ενικού( *)\r\n',
  u'\'\'\'{{PAGENAME}}\'\'\'\r\n* {{πτώσειςΓΑΚεν|\\2}}\r\n'),

(u'\'\'\'\{\{PAGENAME\}\}\'\'\'( *)\r\n\# \'\'\[\[([^\]]+)\]\]\'\', στη γενική του ενικού( *)\r\n',
  u'\'\'\'{{PAGENAME}}\'\'\'\r\n* {{πτώσηΓεν|\\2}}\r\n'),

(u'\'\'\'\{\{PAGENAME\}\}\'\'\', θηλυκό του \[\[([^\]]+)\]\]( *)\r\n\# στην ονομαστική του ενικού\r\n\# στην αιτιατική του ενικού\r\n\# στην κλητική του ενικού( *)\r\n',
  u'\'\'\'{{PAGENAME}}\'\'\'\r\n* {{θηλ_του-πτώσειςΟΑΚεν|\\1}}\r\n'),

   ],
  },
}

ΕντολήΕπεξεργασία

python replace.py -fix:klites -cat:Κλιτές μορφές επιθέτων (ελληνικά)