Λόγος ύπαρξηςΕπεξεργασία

Αυτή τη στιγμή, η προφορά γράφεται με τον εξής τρόπο:

{{-προφ-}}
: {{ΔΦΑ}}: /[[Βικιλεξικό:Οδηγός προφοράς|'xɾɔ.ma]]/

Σκοπός αυτού του μποτ είναι να αλλάξει τη χρήση σε κάτι σαν

{{-προφ-}}
{{ΔΦΑ|'xɾɔ.ma}}

στέλνοντας πάντα τον αναγνώστη στον οδηγό προφοράς.

Το πρότυπο θα γίνει:

: [[ΔΦΑ]] : /[[Βικιλεξικό:Οδηγός προφοράς|{{{1}}}]]/<noinclude>[[Κατηγορία:Πρότυπα γραμματικής]]</noinclude>


fixes.pyΕπεξεργασία

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'dfa': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Αλλαγή της σύνταξης του προτύπου ΔΦΑ',
    },
    'replacements': [
      # ": {{ΔΦΑ}}: /[[Βικιλεξικό:Οδηγός προφοράς|xxx]]/"
      (u"\: \{\{ΔΦΑ\}\}\: \/\[\[Βικιλεξικό\:Οδηγός προφοράς\|([^\]]*)\]\]\/", u"{{ΔΦΑ|\\1}}"),
      # "{{ΔΦΑ}}:/[[Βικιλεξικό:Οδηγός προφοράς|xxx]]/"
      (u"\{\{ΔΦΑ\}\}\:\/\[\[Βικιλεξικό\:Οδηγός προφοράς\|([^\]]*)\]\]\/", u"{{ΔΦΑ|\\1}}"),
      # ":{{ΔΦΑ}}: /[[Βικιλεξικό:Οδηγός προφοράς|xxx]]/"
      (u"\:\{\{ΔΦΑ\}\}\: \/\[\[Βικιλεξικό\:Οδηγός προφοράς\|([^\]]*)\]\]\/", u"{{ΔΦΑ|\\1}}"),
      # "{{ΔΦΑ}}: /[[Βικιλεξικό:Οδηγός προφοράς|xxx]]/"
      (u"\{\{ΔΦΑ\}\}\: \/\[\[Βικιλεξικό\:Οδηγός προφοράς\|([^\]]*)\]\]\/", u"{{ΔΦΑ|\\1}}"),
      # "\* {{ΔΦΑ}} : /xxx/"
      (u"\* \{\{ΔΦΑ\}\} \: \/([^\]]*)\/", u"{{ΔΦΑ|\\1}}"),
      # "{{ΔΦΑ}} /[[Βικιλεξικό:Οδηγός προφοράς|xxx]]/"
      (u"\{\{ΔΦΑ\}\} \/\[\[Βικιλεξικό\:Οδηγός προφοράς\|([^\]]*)\]\]\/", u"{{ΔΦΑ|\\1}}"),
      # "*{{ΔΦΑ}} : /xxx/"
      (u"\*\{\{ΔΦΑ\}\} : \/([^\]]*)\/", u"{{ΔΦΑ|\\1}}"),
      # ": {{ΔΦΑ}} : /xxx/"
      (u"\: \{\{ΔΦΑ\}\} \: \/(\r\n)*\/", u"{{ΔΦΑ|\\1}}"), 
   ],
  },
}


Αφαίρεση προτύπουΕπεξεργασία

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'dfa': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Αφαίρεση κενών προτύπων ΔΦΑ',
    },
    'replacements': [
      # κενές προφορές, πρότυπο χωρίς προφορά
      (u"\{\{-προφ-\}\}(\r\n)+\{\{ΔΦΑ\}\}(\r\n)*", ""),
   ],
  },
}


Κρυμμένα πρότυπαΕπεξεργασία

# -*- coding: utf-8 -*-
help = """
 * HTML - Convert HTML tags to wiki syntax, and fix XHTML.
""" 
import codecs
import sys, re


fixes = {
  'dfa': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Αλλαγή κρυμμένων προτύπων ΔΦΑ',
    },
    'replacements': [
      (u"\<!-- \{\{-προφ-\}\}\r\n\{\{ΔΦΑ\}\}\: \/\[\[Βικιλεξικό\:Οδηγός προφοράς\|XXX\]\]\/ --\>", u"<!-- {{-προφ-}}\r\n{{ΔΦΑ|XXX}} -->"), 
      (u"\<!-- \{\{-προφ-\}\}\r\n\{\{ΔΦΑ\}\}\: \/\[\[Βικιλεξικό\:Οδηγός προφοράς\|\.\.\.\]\]\/ --\>", u"<!-- {{-προφ-}}\r\n{{ΔΦΑ|XXX}} -->"), 
      (u"\<!--\{\{-προφ-\}\}\r\n\{\{ΔΦΑ\}\}\: \/\[\[Βικιλεξικό\:Οδηγός προφοράς\|XXX\]\]\/--\>", u"<!-- {{-προφ-}}\r\n{{ΔΦΑ|XXX}} -->"),
   ],
  },
}

Λίστα λέξεωνΕπεξεργασία

Είναι εδώ: Χρήστης:Lou bot/ΔΦΑ/Λέξεις


ΕντολήΕπεξεργασία

replace.py -fix:dfa -log:dfa -file:listaDFA.txt