Χρήστης:AtouBot/fixes lhmma to PAGENAME in xen.py

# -*- coding: utf-8 -*-
""" File containing all standard fixes """
__version__ = '$Id: fixes.py 4226 2007-09-11 10:44:08Z wikipedian $'

help = """
"""

fixes = {
  'ksena_lhmmata_2': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'Bot: μετατροπή ξεν|nn|λήμμα σε ξεν|nn|PAGENAME στα ξένα λήμματα',
    },
    'replacements': [
      (u'\{\{-(ακρ|αντων|αρθρ|αριθ|αρκτ|εκφ|επιθ-εκφρ)-\|([a-z\-]+)((\|[^}]+)?)\}\}\r\n\{\{ξεν\|([a-z\-]+)\|[^}]+\}\}', u'{{-\\1-|\\2\\3}}\r\n{{ξεν|\\2|{{PAGENAME}}}}'),
      (u'\{\{-(επιθ|επι|επιρ|επιφ|καταλ-α-επιθ)-\|([a-z\-]+)((\|[^}]+)?)\}\}\r\n\{\{ξεν\|([a-z\-]+)\|[^}]+\}\}', u'{{-\\1-|\\2\\3}}\r\n{{ξεν|\\2|{{PAGENAME}}}}'),
      (u'\{\{-(καταλ-αθ-ουσ|καταλ-α-ουσ|καταλ-επιρ)-\|([a-z\-]+)((\|[^}]+)?)\}\}\r\n\{\{ξεν\|([a-z\-]+)\|[^}]+\}\}', u'{{-\\1-|\\2\\3}}\r\n{{ξεν|\\2|{{PAGENAME}}}}'),
      (u'\{\{-(καταλ-θ-ουσ|καταλ-ο-ουσ|καταλ-ρημ)-\|([a-z\-]+)((\|[^}]+)?)\}\}\r\n\{\{ξεν\|([a-z\-]+)\|[^}]+\}\}', u'{{-\\1-|\\2\\3}}\r\n{{ξεν|\\2|{{PAGENAME}}}}'),
      (u'\{\{-(μορφ-αντων|μορφ-αρθρ|μορφ-επιθ|μορφ-κυρ)-\|([a-z\-]+)((\|[^}]+)?)\}\}\r\n\{\{ξεν\|([a-z\-]+)\|[^}]+\}\}', u'{{-\\1-|\\2\\3}}\r\n{{ξεν|\\2|{{PAGENAME}}}}'),
      (u'\{\{-(μορφ-μτχ|μορφ-ουσ|μορφ-ρημ|κυρ)-\|([a-z\-]+)((\|[^}]+)?)\}\}\r\n\{\{ξεν\|([a-z\-]+)\|[^}]+\}\}', u'{{-\\1-|\\2\\3}}\r\n{{ξεν|\\2|{{PAGENAME}}}}'),
      (u'\{\{-(μτχ|μορ|ουσ|πολυ-ουσ|προθ|προ|ρημ)-\|([a-z\-]+)((\|[^}]+)?)\}\}\r\n\{\{ξεν\|([a-z\-]+)\|[^}]+\}\}', u'{{-\\1-|\\2\\3}}\r\n{{ξεν|\\2|{{PAGENAME}}}}'),
      (u'\{\{-(συνδ|συντ|σμμ|χαρ)-\|([a-z\-]+)((\|[^}]+)?)\}\}\r\n\{\{ξεν\|([a-z\-]+)\|[^}]+\}\}', u'{{-\\1-|\\2\\3}}\r\n{{ξεν|\\2|{{PAGENAME}}}}'),
      (u'\{\{-(συμβ)-\|([a-z\-]+)((\|[^}]+)?)\}\}\r\n\{\{ξεν\|([a-z\-]+)\|[^}]+\}\}', u'{{-\\1-|\\2\\3}}\r\n{{ξεν|\\2|{{PAGENAME}}}}'),

    ],
  },
}