Χρήστης:AtouBot/αφαίρεση γένους από τις μεταφράσεις

Ο κώδικας για το fixes.py:

  'genos_mtf': {
    'regex' : True,
    'msg': {
      'el':u'αφαιρείται το γένος από τις μεταφράσεις',
    },
    'replacements': [
      (u'(\{\{τ\|[^\}]+\}\}[ \(\),0-9]+)\{\{[α|θ|ο|κ]\}\}', u'\\1'),
      (u' ,', u','),
    ],
  },

Οι λέξεις αριθμούν περίπου 3000.