Χρήστης:AtouBot/έλεγχος μεταφράσεων

Ελέγχουμε κάθε μετάφραση ελληνικού λήμματος, δηλαδή κάθε κείμενο σε πρότυπο {{τ}} ή {{t}}, και προσθέτουμε/αφαιρούμε noentry=1 ή nowiki=1 όπως χρειάζεται.