Συζήτηση:βαθμός διοίκησης

Active discussions

Ορισμός και παραδείγματαΕπεξεργασία

Ο ορισμός είναι ασαφής και τα παραδείγματα χρήσης δεν περιέχουν το λήμμα. Ψάχνοντας στο διαδικτυο να βρω παραδείγματα, συνάντησα άλλες σημασίες, :Πχ. ο Ζαν Μποντέν (Jean Bodin) έδωσε έναν ορισμό της κυριαρχίας ως «ο υψηλότερος βαθμός διοίκησης»,

Ο μέγιστος εφικτός βαθμός διοίκησης ενός συγκεκριμένου οργανισμού οριοθετείται, από την ποικιλομορφία του διοικητικού του μηχανισμού, συμπεριλαμβανομένων και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτόν και από την ποικιλομορφία των πρωτοκόλλων διοίκησης.
Απέναντί μας είναι κάθε βαθμός διοίκησης που αδίκως αντιτίθεται στη κοινωνία. Για το λόγο αυτό και τολμούμε να συγκρουσθούμε όταν αυτό χρειάζεται.
Παρόλο που οι έννοιες της ανάκτησης του περιβαλλοντικού κόστους κυρίως (που αναφέρεται στην ποιότητα) αλλά και του κόστους φυσικού πόρου (που αναφέρεται στην ποσότητα) είναι σημαντικές, η εφαρμογή τους για τον τελικό χρήστη δεν θα πρέπει να μεταφράζεται σε τιμωρία για περιπτώσεις οικισμών, δήμων και κοινοτήτων για τις οποίες δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις και δίκτυα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων, ανεξάρτητα εάν ο τελικός υπεύθυνος για την απουσία αυτή είναι ο πρώτος, δεύτερος ή τρίτος βαθμός διοίκησης, σε τοπικό ή κεντρικό επίπεδο.
Επιστροφή στη σελίδα "βαθμός διοίκησης".