Πρότυπο:de-κλίσ-επίθ-παραθ

ΟδηγίεςΕπεξεργασία

Αυτό το πρότυπο δημιουργεί κλιτικούς πίνακες για τα γερμανικά επίθετα και στους τρεις βαθμούς.

  • Πρώτη υποχρεωτική παράμετρος: Το θέμα του θετικού βαθμού
  • Δεύτερη υποχρεωτική παράμετρος: Το θέμα του συγκριτικού βαθμού
  • Τρίτη υποχρεωτική παράμετρος: Το θέμα του υπερθετικού βαθμού
  • Προαιρετική παράμετρος: λήμμα= (για την περίπτωση που το όνομα της σελίδας είναι διαφορετικό από το επίθετο)