Στο ιαπωνικό λήμμα 林檎 γράφουμε {{R:jisho}}

Μπορούμε όμως να ζητήσουμε το αγγλικό apple γράφοντας {{R:jisho|apple}}


Πρότυπο που εμφανίζει σύνδεσμο με διαδικτυακό λήμμα της λεξικογραφικής πλατφόρμας 'jisho.org': ιαπωνικά-αγγλικά

{{R:jisho}}   συνδέει και εμφανίζει το λήμμα της σελίδας στην οποία βρίσκεται
{{R:jisho|xxxx}}   συνδέει και εμφανίζει διαφορετικό λήμμα από της σελίδας στην οποία βρίσκεται
{{R:jisho|xxxx|zzzz}}   συνδέει με λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει τη λέξη zzzz


Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{R:jisho}}


ή τοποθετούμε παραπομπή σε κάποιο σημείο του λήμματος

<ref>{{R:jisho}}</ref>

και προσθέτουμε στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις πηγές και τις κατηγορίες (αν υπάρχουν)

==={{αναφορές}}===
<references/>

για να εμφανιστεί η παραπομπή.