Πρότυπο:σήμανση αρχείου συζητήσεων

Αυτό είναι ένα αρχείο παλαιότερων συζητήσεων που διατηρείται για ιστορικούς λόγους.
Οι συζητήσεις σε αυτή τη σελίδα δεν είναι πλέον ενεργές.

Γράφουμε
{{σήμανση αρχείου συζητήσεων}}

Σήμανση για παλιά αρχεία. Αναιρείται η δυνατότητα επεξεργασιών κατά ενότητα.