αρχή

Χρησιμοποιείται στο σχεδιασμό προτύπων Περιεχομένων.

Εισάγει σύνδεσμο απευθείας στον αλφαβητικό κατάλογο των λημμάτων μιας κατηγορίας και όχι στην αρχή ολόκληρης της σελίδας.

Παράδειγμα χρήσης επεξεργασία

|-
!{{·|1='''Αλφαβητικός κατάλογος'''}} {{πχμ||αρχή}}
|-
|
{{·|1={{πχμ|α}}}} {{·|1={{πχμ|β}}}}