Για την Ενότητα:{{μεταγραφές}}

Γράφουμε σε ελληνικά λήμματα:

===={{μεταγραφές}====
<!-- * {{γραφή|αρα}} -->
<!-- * {{γραφή|κυρ}} -->
* {{γραφή|λατ}}

Σε άλλες γλώσσες, όπως επώνυμα ξένων γλωσσών π.χ. Тодоров‎

===={{μεταγραφές}====
<!-- * {{γραφή|αρα}} -->
* {{γραφή|ελλ}}
<!-- * {{γραφή|κυρ}} -->
* {{γραφή|λατ}}