Συνδέει με τη Σελίδα Συζήτησης του λήμματος.
Προαιρετικά στη θέση#1, γράφουμε τη λέξη λήμματος όταν είναι διαφορετικό από τη σελίδα στην οποία βρισκόμαστε. Π.χ.

{{βλ συζ|ενδιαφέρω}}

εμφανίζει

δείτε τη Συζήτηση:ενδιαφέρω