Πρότυπο:βιβλιογραφία/οδηγίες1+2

Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{βιβλιογραφία}}


ή τοποθετούμε παραπομπή σε κάποιο σημείο του λήμματος

<ref>{{βιβλιογραφία}}</ref>

και προσθέτουμε στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις πηγές και τις κατηγορίες (αν υπάρχουν)

==={{αναφορές}}===
<references/>

για να εμφανιστεί η παραπομπή.