Πρότυπο:βιβλιογραφία/οδηγίες0

{{βιβλιογραφία}}   συνδέει και εμφανίζει το λήμμα της σελίδας στην οποία βρίσκεται
{{βιβλιογραφία|xxxx}}   συνδέει και εμφανίζει διαφορετικό λήμμα από της σελίδας στην οποία βρίσκεται
{{βιβλιογραφία|xxxx|zzzz}}   συνδέει με λήμμα xxxx αλλά εμφανίζει τη λέξη zzzz