Οι ακόλουθες οδηγίες βρίσκονται στο Πρότυπο:Π:ΥΠΑ/οδηγίες. [επεξεργασία]

ΟΜΕΟΔΕΚ (2015). Αγγλοελληνικό γλωσσάριο όρων Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ΔΕΚ). Αθήνα: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. 


Πρότυπο για βιβλιογραφική αναφορά στο γλωσσάριο.

Επίσης, online:


Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{Π:ΥΠΑ}}


ή τοποθετούμε παραπομπή σε κάποιο σημείο του λήμματος

<ref>{{Π:ΥΠΑ}}</ref>

και προσθέτουμε στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις πηγές και τις κατηγορίες (αν υπάρχουν)

==={{αναφορές}}===
<references/>
για να εμφανιστεί η παραπομπή.