Πρότυπο:Π:Σταματάκος Γραμμ

Σταματάκος, Δρ. Ιωάννης. (1973) Iστορική Γραμματική της Aρχαίας Eλληνικής. 3η έκδοση. Αθήνα: Φοίνιξ, 1973. 1η έκδοση: 1949. [γραφή:πολυτονική].


Πρότυπο για βιβλιογραφική αναφορά στην Ιστορική Γραμματική του Σταματάκου για τα αρχαία ελληνικά (γραμμένη στην καθαρεύουσα).
Υπότιτλος: Κατά τα πορίσματα της συγκριτικής γλωσσολογίας: Προς χρήσιν των σπουδαζόντων και διδασκόντων τα ελληνικά γράμματα.


Παραπέμπουμε στα αριθμημένα κεφάλαια με:   §00


Τοποθετούμε στην ενότητα πηγές στο τέλος του τομέα της γλώσσας και πριν τις κατηγορίες της (αν υπάρχουν):

==={{πηγές}}===
* {{Π:Σταματάκος Γραμμ}}

Δείτε επίσης επεξεργασία

Του ιδίου: