Πρότυπο:Βαβέλ επίπεδο 1

Βαβέλ
Αυτός ο χρήστης δεν μπορεί να διαβάσει ή να γράψει καμία γλώσσα. Έχει ανάγκη από βοήθεια.
Αναζήτηση γλωσσών των χρηστών

[[Κατηγορία:Χρήστης {{{letter code}}}|Βαβέλ επίπεδο 1]] [[Κατηγορία:Χρήστης {{{letter code}}}-1|Βαβέλ επίπεδο 1]]