Χρησιμοποιείται για την εισαγωγή ενός στοιχείου μιας συμπαγούς οριζόντιας λίστας (εκτός από το τελευταίο) με μια βουλίτσα για να ξεχωρίζουν.

Χωρίς παράμετρο, εισάγει μόνο τη βουλίτσα, με ένα άτμητο κενό πριν απ' αυτήν. Η κανονική χρήση είναι με μια παράμετρο που περιέχει το κείμενο της συμπαγούς λίστας.

Δείτε επίσης {{nobr}}.