Ετυμολογία

επεξεργασία
Πεντελῆθεν < Πεντέλη + -θεν

  Επίρρημα

επεξεργασία

Πεντελῆθεν (τοπικό επίρρημα)