Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας χρειάζεται αναθεώρηση. Μπορείτε να βρείτε ή να αφήσετε σχόλια στη σελίδα συζήτησης «Κλημεντινή Λειτουργία».
Αναθεώρηση : Να μετακινηθεί η σελίδα στο Κλημεντινή;.

Νέα ελληνικά (el) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Κλημεντινή Λειτουργία < Κλημέντιος + λειτουργία

  Πολυλεκτικός όρος επεξεργασία

Κλημεντινή Λειτουργία θηλυκό, μόνο στον ενικό

  Μεταφράσεις επεξεργασία