Κατηγορία:Τοπωνύμια χωρίς περιοχή στο Πρότυπο:τόπος


Για τα είδη τοπωνυμίων στο (Module:topos/kind) πρέπει να προσδιοριστεί η δεύτερη παράμετρος της περιοχής όπου βρίσκονται (χώρα ή ήπειρος ή ωκεανός). Σε περίπτωση που δεν είναι επιθυμητός τέτοιος προσδιορισμός, βάζουμε παύλα.

Αυτή η κατηγορία δεν περιέχει προς το παρόν κανένα λήμμα ή πολυμέσο.