Κατηγορία:Προέλευση λέξεων από τα παλαιά νορβηγικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Προέλευση λέξεων » από τα παλαιά νορβηγικά « Ετυμολογία « Παλαιά νορβηγικά

Η προέλευση των λέξων από γλώσσα σε γλώσσα έως την απώτατη αρχή τους με κάθε είδος ετυμολογικής σχέσης.
    Ειδικότερα, περιλαμβάνει κληρονομημένες λέξεις και δανεισμούς.