Κατηγορία:Παραγωγή λέξεων (λατινικά)

Γλώσσα: Λατινικά » Ετυμολογία » Παραγωγή λέξεων «««
Δημιουργία νέας λέξης με βάση μια άλλη που προέρχεται από διαφορετική περίοδο ή από διαφορετική γλώσσα.