Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'σκόνη' χωρίς πληθυντικό (νέα ελληνικά)

Εδώ υπάρχουν ουσιαστικά που δεν έχουν πληθυντικό.

Δείτε και ουσιαστικά που συνήθως είναι στον ενικό, στην Κατηγορία:Ουσιαστικά που κλίνονται όπως το 'σκόνη' στον ενικό (νέα ελληνικά)

Αυτή η κατηγορία δεν περιέχει προς το παρόν κανένα λήμμα ή πολυμέσο.