Κατηγορία:Μετοχές αορίστου

Κατηγορίες » Γραμματικές κατηγορίες » Μετοχές » αορίστου « Ρηματικοί τύποι


Κατηγορία για μετοχές γλωσσών χωρίς προσδιορισμό φωνής.