Κατηγορία:Δάνεια από τα αλσατικά

Κατηγορίες » Ετυμολογία » Δανεισμοί » δάνεια » από τα αλσατικά « Ετυμολογία « Αλσατικά
Άμεσα γλωσσικά δάνεια από μία γλώσσα σε άλλη με την επαφή των ομιλητών. Δείτε και τα λόγια δάνεια.

Υποκατηγορίες

Αυτή η κατηγορία έχει μόνο την ακόλουθη υποκατηγορία.