Ετυμολογία

επεξεργασία
Δαβίδ < Δαυίδ

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Δαβίδ αρσενικό

  Μεταφράσεις

επεξεργασία