Βικιλεξικό:Ταυτόχρονη επεξεργασία

Αυτή η σελίδα είναι ακόμη υπό κατασκευή    


Όταν ανοίγετε ένα λήμμα για επεξεργασία, το λογισμικό σας παρέχει το κείμενο που είναι καταχωρημένο εκείνη τη στιγμή κρατώντας στη μνήμη του τη συγκεκριμένη έκδοση της σελίδας. Υπάρχει πάντα η περίπτωση κάποιος άλλος να ανοίξει επίσης το λήμμα και να το επεξεργαστεί ταυτόχρονα με εσάς. Αν ο άλλος χρήστης αποθήκευσε τις αλλαγές του πριν αποθηκεύσετε εσείς τις δικές σας, όταν πάτε να αποθηκεύσετε ή να κάνετε προεπισκόπηση δημιουργείται μία, λεγόμενη, «σύγκρουση επεξεργασίας».

Μην ανησυχείτε και μην αποθαρρύνεστε. Στη σελίδα σας θα έχουν παρουσιαστεί οι δύο «εκδόσεις»: η δική σας, χωρίς τις αλλαγές του άλλου χρήστη, και η «έκδοση» που αποθηκεύτηκε με τις αλλαγές του άλλου χρήστη. Έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε απλά τις αλλαγές του άλλου και να απορρίψετε τις δικές ή να διορθώσετε το νεοαποθηκευμένο (από τον άλλο χρήστη) κείμενο προσθέτοντας σε αυτό τις δικές σας αλλαγές.