Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Βηθανίηθεν < Βηθανία + -θεν

  Επίρρημα επεξεργασία

Βηθανίηθεν (τοπικό επίρρημα)

  Πηγές επεξεργασία