Κροατικά (hr) Επεξεργασία

  ΕπίθετοΕπεξεργασία

žut (hr)


Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

žut (sr)

  • λατινική γραφή του жут