Σλοβακικά (sk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

čínština (sk) θηλυκό

  1. τα κινεζικάΤσεχικά (cs)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

čínština (cs) θηλυκό

  1. τα κινεζικά