Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Ρηματικός τύπος επεξεργασία

ĉarlatanata (eo)

  • ενεστώτας της επιθετικής παθητικής μετοχής του ρήματος ĉarlatani