Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  Ρήμα Επεξεργασία

yoke

  Ουσιαστικό Επεξεργασία

yoke