Τουρκικά (tr) Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

yüz (tr)

  1. εκατό

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

yüz (tr)

  1. το πρόσωπο

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία