Ουσιαστικό

επεξεργασία

vrata (bs) ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό  Ουσιαστικό

επεξεργασία

vrata (hr) ουδέτερο, μόνο στον πληθυντικό  Ουσιαστικό

επεξεργασία

vrata (sr)  Ουσιαστικό

επεξεργασία

vrata (sl)