Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

vliegtuig 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

vliegtuig (nl)