Ρουμανικά (ro) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

vizită (ro) θηλυκό