Ολλανδικά (nl) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

vijftig 

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

vijftig (nl)