Λετονικά (lv) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

vietniekvārds 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

vietniekvārds (lv)