ενικός         πληθυντικός  
vecteur vecteurs

  Ουσιαστικό

επεξεργασία

vecteur (fr) αρσενικό

  1. (μαθηματικά) το διάνυσμα
  2. ο φορέας